ผอ.สพป.อบ.๕

 

ผอ.เขต พบเพื่อนครู

 

งานศิลปหัตถกรรม ปี 2558

ระดับเขต

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

 

 
  

Photo Gallery สพป.อุบล 5

ตรวจสอบสิทธิ

 

sitpayabarn


 
 ค้นหาหนังสือรับรองการหักภาษี
    ณ ที่จ่าย
  (บำเหน็จบำนาญ)


QR CODE

QRCode

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4359
mod_vvisit_counterYesterday6112
mod_vvisit_counterThis week34998
mod_vvisit_counterLast week40700
mod_vvisit_counterThis month145007
mod_vvisit_counterLast month167187
mod_vvisit_counterAll days6572559

We have: guests, bots online
Your IP: 54.145.50.68
 , 
Today: พ.ย. 27, 2015


ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

ประวัติของสมาชิก ฐากร พรประสงค์ (Thakorn)

  • ออฟไลน์
  • วันที่ลงทะเบียน: 02 เม.ย. 2012
  • เข้าเยี่ยมชมฟอรัมล่าสุด: 23 พ.ย. 2015
  • Time Zone: GMT +7:00
  • เวลาท้องถิ่น: 16:50
  • ผู้เข้าชมประวัติ: 10281
  • พลังน้ำใจ: 0
  • ที่อยู่: ยังไม่ได้ระบุ
  • เพศ: ไม่ได้ระบุ
  • วันเกิด: ยังไม่ได้ระบุ

ลายเซ็น

ประวัติการโพส

ประวัติการโพส

emo
ให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
1.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในทุกช่องรายการหากข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนให้แจ้งได้ที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติโดยด่วน
2.หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้ปริ้นหน้าคำสั่งพร้อมบัญชีแนบส่งที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ จำนวน 3 ชุด
ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เป็นอย่างช้า
ตัวอย่างหน้าคำสั่ง

บัญชีแนบท้ายคำสั่งแก้ไข
คำสั่งแก้ไขเลื่อนขั้ ...
emo
เนื่องจากข้าราชการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามคำสั่ง สพป.อบ.5 ที่ 686/2558 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ทำให้ต้องถอนชื่อออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นายวาที สีดา บ้านหนองคู (เดช)
2. นายธีรพงษ์ ยังมูล บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
3. นางสาววรัญญา เรือนเจริญ บ้านเม็กใหญ่
4. นางเทียนทอง วันทวี บ้านหนองอ้ม
5. นางสาวณพสร บัวหอม หนองโพดวิทยา
6. นายปัญญา โฉมเฉลา นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมป์)
7. นางสาวไพริน ปิ่นรัตน์ บ้านท่าหลวงนาคำ
8. รางศุภัชญา ธานี อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
9. นางอัจฉราวดี เงาทอง บ้านตาโอง
10.นางสาวพีระยา ฉลูศรี บ้านหนองทัพ
11.นางทองรส วิลาวรรณ บ้านทุ่งช้าง
12.นางสาวกนกพร บัวใหญ่ บ้านซำงู
13.นางสาวกานต์สินี คำสุข บ้านคำกลาง
14.นายสิทธิศักดิ์ กุลโท บ้านแก้ง
15. นางสาวอรทัย กาญจนรักษ์ บ้านแก้งสมบูรณ์
16. ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ วิโรจน์อุไรเรือง
17. นางศุภารักษ์ กองกูล บ้านเก่าขาม
18. นายจรัญ สารีพันธ์ บ้านแก้ง
19. นางพิจิตรา ดิษยสิรินันท์ ประชาสามัคคี
20. นางเปรมยุดา ชุลีกร บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย)
21. นายสุริยา มีคำนิล บ้านหนองอ้ม
22. นางสาวจุฑาพร สมานพงษ์ บ้านม่วง
ให้ติดต่อขอรับคำสั่งได้ที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและอัตรากำลัง ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เป็นอย่างช้า
ให้ข้าราชการครูที่มี ...
emo
หนังสือนำส่ง


รายชือ


แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลประกอบการพิจารณา
แจ้งรายชื่อข้าราชการ ...
emo
ผลการประกวดคัดเลือก ...
emo
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศผลคะแนนประกอบก ...
emo
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ จัดส่งสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
รายชื่อโรงเรียนที่ต้องส่งสำเนารายงานการประชุมขณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายในวันที่ 10 พ.ย. 58

1 บ้านสุขสมบูรณ์ 25 บ้านคำกลางวังม่วง
2 บ้านโนน(เดชอุดม) 26 บ้านหนองเทา
3 อนุบาลนาคสมุทร 27 บ้านโนนแก้ง
4 บ้านป่าโมง 28 บ้านบัวเทียม
5 บ้านแก้งสมบูรณ์ 29 บ้านวารีอุดม
6 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 30 ดำรงสินสงเคราะห์
7 บ้านเก่าขาม 31 บ้านนาเลิง
8 บ้านโนนน้อย 32 บ้านยางใหญ่
9 บ้านเก่ากลาง 33 บ้านหนองบัว(เดชอุดม)
10 บ้านโนนคูณแสนสุข 34 บ้านสวนสวรรค์
11 บ้านสมสะอาดสวนฝ้าย 35 บ้านโนนหุ่ง
12 บ้านบัวงาม 36 บ้านป่าสน
13 บ้านโนนขาม 37 บ้านห้วยปอ
14 บ้านโนนหลี่ 38 บ้านหนองกบ
15 บ้านเม็กใหญ่ 39 บ้านหัวแข้
16 บ้านโนนสว่างวังเสือ 40 บ้านแก้งยาง
17 บ้านอุดมสามัคคี 41 บ้านดอนยาว
18 บ้านห่องเตย 42 บ้านคำบอน
19 บ้านหนองเทา 43 บ้านทับไฮ
20 บ้านกระเบื้อง 44 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
21 บ้านบัวเทียม 45 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม)
22 บ้านโนนกอย 46 บ้านแก้ง
23 บ้านทองสวัสดิ์ 47 บ้านหนองบัวอารีย์
24 บ้านคำนาแซง
ย้ายและแต่งตั้งข้ารา ...
emo
เอกสารดังแนบ
ร่างมาตรการในการป้อง ...
emo
1.นางสาวธัญชนก โอสถศรี บ้านดอนชัยชนะ
2.นางทัศนีย์ มิ่งขวัญ บ้านนากระแซง
3.นายทวีศักดิ์ พลราช บ้านท่าหลวงนาคำ
4.นางสาวกัลยา วงเวียน บ้านหนองเม็ก
5.นายสิทธิชัย เพียรผล บ้านโคกใหญ่
6.นางสุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์ บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก)
7.นางสาวสุปราณี แก้วหาญ ชุมชนบ้านหนองสะโน
8.นายกฤตเมธ เพ็งกระจ่าง บ้านหนองดุม
9.นางกมลฉัตร นาคพันธ์ บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา
10.นายศักรินทร์ พันธุ์ไกร บ้านโนนสำราญ
ขอรับคำสั่งได้ที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ(ห้องประชาสัมพันธ์เดิมติดห้องประชุมเสริมสร้าง)หรือโทรประสานได้ที่ 0945803525 (ฐากร)
ให้ข้าราชการครูที่มี ...
emo
เปลี่ยนแปลงแนบท้ายคำสั่ง ที่ 686/2558
+++คำสั่งแต่งตั้งให้ ...
emo
ให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
ตรวจสอบความถูกต้องในทุกช่องรายการ หากข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ให้แจ้งที่กลุ่มบริหารงานบุคคลด้วยตนเอง
โดยด่วน(ห้องประชาสัมพันธ์เดิม ติดห้องประชุมเล็ก)
เอกสารแนบ
1.หน้าคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูมีวิทยฐานะ 1 ต.ค.2558

2.บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูมีวิทยฐานะ 1 ต.ค.2558
การเลื่อนขั้นเงินเดื ...
emo
แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
สอบถามโทร 0956650588
สำรวจรายชื่อข้าราชกา ...
emo
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบดังเนินการดังต่อไปนี้
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแนบท้ายในทุกช่องรายการ หากมีความคลาดเคลื่อนให้แจ้งที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโดยด่วน
2.เมื่อถูกต้องแล้วให้ปริ้นหน้าคำสั่งและบัญชีแนบท้าย ส่ง สพป.อบ.5 (กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติติดห้องประชุมเล็ก)จำนวน 3 ชุด ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เป็นอย่างช้า
หมายเหตุ
เพื่อความรวเร็วในการเบิกจ่ายเงินเดือนขอให้ทุกโรงเรียนที่มีชื่ออยู่ในคำสั่งดังกล่าวดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เอกสารแนบ
1.ตัวอย่างหน้าคำสั่งเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ

2.หน้าคำสั่งเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ

3.บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ ...
emo
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารดังแนบดำเนินการดังต่อไปนี้
1.เช็คความถูกต้องของบัญชีแนบท้ายเลื่อนขั้นเงินเดือนในทุกช่องรายการ หากมีความคลาดเคลื่อน ให้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยด่วน
2.เมื่อเช็คความถูกต้องแล้วให้ปริ้นหน้าคำสั่งพร้อมบัญชีแนบท้าย ส่งที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ(ห้องประชาสัมพันธ์เดิมติดห้องประชุมเล็ก) จำนวน 3 ชุด อย่างช้าภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2558
หมายเหตุ
เพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงินเดือนให้โรงเรียนทุกโรงเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายดังกล่าวเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตัวอย่างหน้าคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

บัญชีแนบท้ายเลื่อนขั้นเงินเดือน(ครูไม่มีวิทยฐานะ)

ตัวอย่างหนังสือนำส่งผู้ที่ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน

บัญชีแนบท้ายหนังสือ ผู้ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
การเลื่อนขั้นเงินเดื ...
emo
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ติดต่อขอรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2551 ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
+++ประกาศนียบัตรกำกั ...
emo
การเสนอขอพระราชทานเค ...
emo
เอกสารดังแนบหมายเหตุ เพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานราชการให้โรงเรียนที่มีรายชือดังกล่าวส่งผลการประเมิน
ที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ (ห้องประชาสัมพันธ์เดิม)ภายในวันที่ 29 กันยายน 2558
ด่วนที่สุด ให้โรงเรี ...
emo
ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลมีตัวของข้าร้าชการครูในสังกัด ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบในทุกช่องรายการ หากข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ให้แจ้งได้ที่เบอร์ 0917010708 (หัวหน้าสุริยันต์) โดยด่วน หากตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่มีความคลาดเคลื่อนให้ยึดตามข้อมูลนี
เอกสารแนบ
ตรวจสอบข้อมูลมีตัว ณ ...
emo
+++ตรวจสอบการสั่งจอง ...
emo
+++การพัฒนางานเจ้าหน ...
emo
หนังสือสั่งการ


ให้นำส่งที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ(ห้องประชาสัมพันธ์เดิม) จำนวน 2 ชุด ภายในระยะเวลาที่กำหนด
การเลื่อนค่าตอบแทนปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.73 วินาที

www.ubon5.go.th สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ที่ตั้ง ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 webmaster:ubon52011@hotmail.com โทร. 08-6468-1931 | 08-6468-1932 | 08-6468-1934 | 08-6468-1935 | 08-6468-1936 โทรสาร. 0-4587-0036-38